занималня с традиции

За нас

Частна занималня „Младост“ е първата на територията на община Младост
и работи повече от 22 години под ръководството на г-жа Емилия Тантилова.

В Занималнята се приемат
деца в
начален етап на обрзование (1-4 клас)
и предучилищна възраст.

Заниманията се водят в малки групи от 8 до 10 ученика в удобно за всеки време.
I-ва смяна: 08:00 – 12:30 ч.,
II-ра смяна: 13:30 – 18:00 ч.,
с дежурства до 19:00 часа.

Осигурена е обедна почивка и организация по транспортиране на децата до и от училище.

Основни приоритети в работата са: децата да се чувстват добре в Занималнята,
да я посещават с желание и да имат висока успеваемост в училище.

Дейност

В занималнята се води самоподготовка на ученика за следващия учебен ден по всеки учебен предмет, акцентира се и се съобразява с неговите индивидуални възможности и нужди.

Педагозите са дългогодишни утвърдени начални учители. Те работят и допълнително с деца, които имат проблеми в усвояването и систематизирането на учебното съдържание.

Всеки преподавател отговаря за учебната подготовка на ученика:

  • изграждане на навици за учебен труд, най-важното в началния етап на образование;
  • подготовка на уроците за следващия ден;
  • подготовка и проверка на домашните работи;
  • самостоятелна работа и упражнения.

Учениците ползват безплатно помагала, сборници, учебна литература и интернет.

Учителите носят отговорност за живота и безопасността на всеки ученик от вземането му от училищната охрана след приключване на учебните часове, по време на престоя в Занималнята, до предаването му лично на родителя.

Всяка ваканция Занималнята предлага на родителите предварително изготвена програма за отдих и занимания на техните деца.

През м. юни и юли се организира целодневно лятно училище, а последната седмица от м. юни – летен планински лагер.

Цени

* Месечната такса от 350 лв. се внася авансово от 1-во до 5-то число
на текущия месец.

* В месечната такса влиза и услугата вземане и водене на децата от и до училище (транспорт).

* По време на ученическите ваканции (Есенна, Коледна, Пролетна, Междусрочна, Лятна и от 1 до 15 септември), приблизително три месеца в годината, децата от Занималнята я посещават целодневно при 10 часов работен ден без допълнително заплащане.

РАБОТНО ВРЕМЕ

от понеделник до петък

8 - 18 ч.

с дежурства до 19 часа

Контакт

  0889624137

автобуси: № 306, 4, 413

тролей: № 5

zanimalnia_buditel@abv.bg

адрес 1:
София, жк. „Младост“ 2

бл. 236 вх. Г, ет. 1

адрес 2:
София, жк. „Младост“ 2

бл. 242офис 1